SWAYWINDOW3 3

Hi there!

27/03/2019

ENG// We are Rose & Jozefien. Sisters, founders of SWAY and lovers of all things produced ethically and sustainably, and especially clothing of course. ;)

We were brought up with a pretty conscious lifestyle.
In our childhood we would be out in nature a lot, live minimalistic and all our food was organic. We were the only ones with brown slices of bread in our bread boxes, eating seaweed, sugar was a complete alien and most of the time our mother cooked macrobiotic. We are eighties kiddos, so lots of flashy stuff was around, which resulted in envious looks to other kids’ candy filled backpacks… Now, however, we are very grateful for the healthy start in life.

NL// Wij zijn Rose en Jozefien. Zussen, oprichters van SWAY en liefhebbers van alle dingen die ethisch en duurzaam geproduceerd zijn, en vooral van kledij natuurlijk. ;)

Wij zijn grootgebracht met een nogal bewuste levensstijl. In onze kindertijd speelden we vaak in de natuur, leefden een minimalistisch leven en aten enkel biologisch eten. We waren de enige met bruine boterhammen in onze brooddoos, aten zeewier, suiker was minimaal aanwezig en meestal kookte onze moeder macrobiotisch. Wij zijn jaren ’80 kids dus veel flashy dingen omringden ons, wat uitmondde in jaloerse blikken naar de rugzakken van kinderen die gevuld zaten met kleurrijk snoepgoed… Desondanks zijn wij heel dankbaar voor onze gezonde start in het leven.


SWAY Fair & Square

ENG// For our wardrobe we mostly shopped second hand. But the fashion industry remained a blind spot in our lives and we were uninformed about that topic for a long time.
Until about six years ago we stumbled upon information about ‘the behind the scenes’ of the production and the massive impact on the environment of clothing, which made us decide to start our own business…
We named it SWAY.

SWAY stands for ‘a strong influence’; we want to spread sustainable and ethical brands into the world and be a valuable link in the fashion revolution.

SWAY also stands for ‘a swinging movement’; we want to keep it playful and transform this messy and unfair story behind the fashion industry into a positive narrative. One of respect for nature and human beings; one of truly beautiful creations.

In short, SWAY equals Fair & Square goods: no hidden agendas, the brands are carefully selected and must all meet fair wages, safe and healthy work conditions and cover environmental challenges from making clothing.

So, we firmly believe in a fashion revolution!
Our shopping habits have the power to help change the industry for the better, and together we are stronger.

On this blog you will find our thoughts on our sustainable and ethical collections and about the fashion revolution in general. Hopefully you will enjoy it!

See you soon!

x

NL// Wij vonden voor onze eigen garderobe meestal onze gading in tweedehandswinkels. De fashion industrie bleef een blinde vlek in ons leven: we waren ons lang niet bewust over dit onderwerp, tot ongeveer zes jaar geleden. Toen werden we geconfronteerd met informatie over de productie & de grote impact van kledij op het milieu, wat ons aanzette tot het starten van een eigen bedrijf…
SWAY werd het.

SWAY staat voor ‘een sterke invloed’; we willen duurzaamheid en ethische merken in deze wereld verspreiden en een belangrijke schakel zijn in de fashion revolutie.

SWAY staat ook voor een ‘swinging' of dansende beweging; we willen het speels houden en willen dit oneerlijke verhaal koppelen aan een positief narratief. Eentje waarbij zowel respect voor mens & natuur fop de voorgrond treden & prachtige creaties floreren.

Samengevat staat SWAY gelijk aan Fair & Square goods: geen verscholen agenda’s, de merken zijn voorzichtig geselecteerd en moeten allemaal voldoen aan eerlijke lonen, veilige en gezonde werkomstandigheden en rekening houden met het milieu.

Kortom, wij geloven sterk in een fashion revolutie!
Wij beschikken over de kracht om deze industrie op een positieve manier te veranderen: samen staan we sterker.

In deze blog zal je nieuwtjes & opinies kunnen lezen over onze duurzame en ethisch verantwoorde collecties en over de fashion revolutie in het algemeen.

Tot binnenkort!

X